aerialangels banner

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Aerial Angels.

1.2 Met de online inschrijving en/of betaling voor (losse) credits, een abonnement of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Aerial Angels.  

1.3 Aerial Angels kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Aerial Angels zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is ten alle tijden beschikbaar op de website.

2. ALGEMEEN

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Aerial Angels weigeren diensten te leveren aan de klant.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.2 Aerial Angels verzamelt persoonsgegevens van klanten bijvoorbeeld voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

3.3 Aerial Angels gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van evenementen en andere activiteiten van Aerial Angels.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan de les of workshop bij Aerial Angels is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Aerial Angels is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les of workshop. Dit geldt ook voor de vrije trainingsuren.

4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Aerial Angels en/of de eigenaar van de gebruikte locatie, door toedoen van een klant, worden verhaald op de klant.

4.3 Om hygiënische redenen is de klant verplicht schone sokken te dragen en te beschikken over schone voeten. Ook is verplicht een handdoekje mee te nemen naar de les, om de paal mee schoon te maken. Bij binnenkomst dient de klant de handen te wassen.

5. LESSEN & LIDMAATSCHAP

5.1 De klant kan lessen volgen op basis van losse lessen of een lidmaatschap.

5.2 De klant kan zich tot 5 minuten voor aanvang van een les via de Virtuagym app inschrijven.

5.3 De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Aerial Angels het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

5.4 Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 24 uur voor aanvang van de les annuleert, geld dit als ‘late cancel’. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk en wordt de ‘late cancel’ als deelname gezien.

5.5 Voor zowel de losse lessen als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en dus niet overdraagbaar zijn aan derden.

5.6 De periodieke lidmaatschapsbijdrage is per vooruitbetaling verschuldigd. Als er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld wordt d.m.v. de door de klant gegeven machtiging middels periodieke automatisch incasso geïnd, via IDeal of bankoverschrijving.

5.7 Ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de dag van aanmelding.

5.8 Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar. Het lidmaatschapsgeld dient in de gehele contracttermijn te worden doorbetaald.

5.9 Alle lidmaatschapsvormen kunnen tussentijds geüpgraded worden, maar downgraden naar het oorspronkelijke lidmaatschap is niet mogelijk. Bij een upgrade stopt het huidige contract en wordt er weer een nieuw contract aangegaan van 3/6/12 maand. De einddatum van het nieuwe contract mag niet voor de einddatum van het oude contract zijn.

5.10 Het lidmaatschap stopt automatisch na verlopen van de contracttermijn. Een nieuw contract is aan te schaffen in de shop.

5.11 Aerial Angels zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan. Wel behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van ziekte, overmacht of bij te weinig deelnemers. Het minimale aantal deelnemers per les is 3. Aerial Angels zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen door middel van een bericht in de app om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur in diezelfde maand. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

6. PRIJZEN, BETALING & PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de (eerste) les. Dit vindt plaats d.m.v. het online betalingssysteem. Bij het afsluiten van een lidmaatschap vindt de betaling plaats via automatisch incasso, waarmee de klant toestemming voor geeft door het invullen van het online inschrijfformulier. De mogelijkheid tot betaling via IDeal of bankoverschrijving is mogelijk indien automatische incasso geen optie voor de klant is.

6.2 Na online inschrijving voor een lidmaatschap en het met akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming om doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. De klant kiest hierbij voor een contractperiode van respectievelijk 3, 6 of 12 maanden. Het lidmaatschap is tussentijds niet opzegbaar.

6.3 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Aerial Angels het recht om de klant dienst te weigeren en, indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.

6.4 Aerial Angels behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd op de website en/of per e-mail. De klant krijgt, in dat geval, de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode zijn/haar lidmaatschap (zelfs binnen de oorspronkelijke contractperiode) aan te passen of beëindigen.

6.5 De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

7. VERZUIM & VAKANTIES

7.1 Aerial Angels behoudt zich het recht gesloten te zijn op bijvoorbeeld officiële feestdagen en in vakanties, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt bijvoorbeeld op de app, social media en/of via e-mail.

7.2 Bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Aerial Angels het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden. De betaling van het abonnement gaat door, maar de credits zijn de periode van de pauze langer bruikbaar.

7.3 De klant heeft het recht het lidmaatschap tijdelijk te laten pauzeren i.v.m. een lange vakantie. Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van tevoren per e-mail worden ingediend. De pauze moet minimaal 3 weken zijn en mag sluitingsperiodes van de studio zelf niet overschrijden.

8. WORKSHOPS

8.1 De klant kan deelnemen aan een workshop door zich vooraf aan te melden bij Aerial Angels via mail en het verschuldigde bedrag te betalen.

8.2 Annuleren van een inschrijving voor een workshop is niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving daarmee definitief.